#เทศน์มหาชาติมหากุศล_เวสสันดรชาดก คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติ มหากุศล เวสสันดรชาดก ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

 

#เทศน์มหาชาติมหากุศล_เวสสันดรชาดก ▪️ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติ มหากุศล เวสสันดรชาดก ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา พุทธศาสนิกชนร่วมสดับตรับฟังพระธรรมเทศนา 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา, สร้างสีสันศิลปะพื้นบ้าน (เพลงฉ่อย) โดย โย่ง เชิญยิ้ม และนายพงศพัศ สุขเกษม (นักศึกษาคณะครุศาสตร์) ▪️ ยอดทำบุญ 1,400,000 บาท ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมทำบุญ มา ณ โอกาสนี้ #วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

Social Share

Leave a Reply