มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2565 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

#ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต คลิกที่นี่ https://apps.psru.ac.th/graduation65/index.php
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก
▪️ ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต (บัดนี้ – 15 ต.ค. 65) โดยกรอกรหัส นศ.
▪️ ยืนยันสิทธิ์การเข้ารับปริญญา (1 – 15 ต.ค. 65)
▪️ 20 ต.ค.- 6 พ.ย. 65 (Print ใบลงทะเบียน / ชำระเงิน)
▪️ ซ้อมย่อย 20 -21 ธ.ค. 65 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
▪️ ซ้อมใหญ่ 22 ธ.ค. 65 หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว #รับจริง 24 ธ.ค. 65 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก

▪️ กำหนดการ คลิกที่นี่ https://shorturl.asia/QsTJ8 #พิธีพระราชทานปริญญาบัตร #มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ #วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

 

Social Share

Leave a Reply