ทุกภาคส่วน มรพส. ร่วมพัฒนาภูมิทัศน์ให้อุดมสมบูรณ์

ทุกภาคส่วน มรพส. ร่วมพัฒนาภูมิทัศน์ให้อุดมสมบูรณ์โดยปลูกต้นมะพร้าวน้ำหอม🌴ไผ่ซางหม่น (พืชเศรษฐกิจ)🌿เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย ณ บริเวณศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว

Leave a Reply