บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Digital Transformation แบบ Onsite จัดในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสโลป ชั้น 2 อาคาร 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Digital Transformation
โดยคุณวิชัย ทองแตง นักธุรกิจและนักลงทุนแนวหน้าของเมืองไทย
แบบ Onsite จัดในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสโลป ชั้น 2 อาคาร 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ลงทะเบียนผ่านการสแกน QR Code และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Social Share

Leave a Reply