สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มรพส. ขอเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง Digital Transformation

สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มรพส. ขอเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง Digital Transformation
โดยวิทยากร คุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและรักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 ตัั้งแต่เวลา 13.30 – 14.30 น.

สามารถลงทะเบียนได้ตัั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2564
ลงทะเบียนได้ที่ https://digital.psru.ac.th/digital-transformation/
รับจำนวน 300 ท่าน รับชมผ่านทางโปรแกรม Zoom

#digitalpsru, #digitaltransformation, #psru, #training, #พิบูลสงคราม, #ม.พิบูลสงคราม, #มรพส, #มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, #อบรม

Social Share

Leave a Reply