สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มรพส. ขอเชิญบุคลากรภายนอกและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการทดสอบทักษะพื้นฐานทางดิจิทัลการพิมพ์สัมผัสไทย/อังกฤษ

สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มรพส. ขอเชิญบุคลากรภายนอกและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการทดสอบทักษะพื้นฐานทางดิจิทัลการพิมพ์สัมผัสไทย/อังกฤษ
เพื่อรับใบเกียรติบัตรรับรองผลการทดสอบ (Certificate) ผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที
โดยต้องสมัครเป็น Digital Member ในเว็บไซต์ https://digital.psru.ac.th

สแกน QR CODE หรือคลิกที่ URL : https://digital.psru.ac.th เพื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ Digital Member
ก่อนการเข้าใช้งานระบบเพื่อทดสอบทักษะพื้นฐานทางดิจิทัลการพิมพ์สัมผัสไทย/อังกฤษ

รับสิทธิพิเศษในการทดสอบระบบก่อนการทดสอบ จำนวน 7 วัน
โดยระบบจะเริ่มการนับถอยหลัง เมื่อเริ่มทำทดสอบการใช้งานระบบในครั้งแรก

โปรดอ่านคำแนะนำการใช้งานระบบก่อนเริ่มทำการทดสอบ

1. เกณฑ์การทดสอบพิมพ์ดีดทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ คือ 32 คำต่อนาที (WPM)
2. การทดสอบแต่ละครั้ง จะใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที
3. วัดความเร็วการพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. ผู้เข้าสอบสามารถทำการทดสอบได้ 3 ครั้งเท่านั้น ใช้เวลาครั้งละ 1 นาที
5. ระบบจะจัดการดึงคะแนนรวมครั้งที่ดีที่สุดมาใช้เป็นผลการทดสอบของท่าน

สามารถคลิกลิงค์แชร์ Certificate ผ่านทาง


และดาวน์โหลด Certificate ได้ทันทีเมื่อทดสอบเสร็จ ผ่านทางหน้าจอระบบทดสอบ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โทรศัพท์ : 0-5526-7200

 

Social Share

Leave a Reply