ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมสดับตรับฟัง “เทศมหาชาติ มหากุศล 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา” ในวันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชน
ร่วมสดับตรับฟัง “เทศมหาชาติ มหากุศล 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา”
ในวันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Social Share

Leave a Reply