มรพส. และ สโมสรโรตารี พิษณุโลก ขอเชิญผู้มีจิตอาสาทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ จิตอาสาบริจาคโลหิต สู้วิกฤติ COVID–19 ปี 2565 (ครั้งที่ 3/2565)

มรพส. และ สโมสรโรตารี พิษณุโลก ขอเชิญผู้มีจิตอาสาทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ จิตอาสาบริจาคโลหิต สู้วิกฤติ COVID–19 ปี 2565 (ครั้งที่ 3/2565) ณ อาคารทีปวิชญ์ ส่วนทะเลแก้ว วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565
สามารถลงทะเบียนล่วงหน้า (เพื่อจัดทำเกียรติบัตร) >> https://forms.gle/AqM7uvWsH2RKd6qR9
ใบสมัครผู้บริจาคโลหิต (กรอกล่วงหน้าส่งหน้างานได้ทันที) >> https://bit.ly/3IHPw2k

Leave a Reply