อบรมฟรี EDUCATION TRENDS 2022 และ MICROSOFT INNOVATIVE EDUCATION & PDPA

อบรมฟรี EDUCATION TRENDS 2022 และ MICROSOFT INNOVATIVE EDUCATION & PDPA
✅📨ติดตามเทรนด์ใหม่ๆ ทางด้านการศึกษาเพื่อไม่ให้ตกเทรนด์ พบกับเครื่องมือใหม่ๆ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนร่วมกันในยุค New Normal
👉แนะนำการการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และเรียนรู้การทำงานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตาม พรบ. ข้อมูลส่วนบุคคล 2562
ลิงค์ลงทะเบียนลงทะเบียน https://digital.psru.ac.th

Social Share

Leave a Reply