มรพส.เป็นหน่วยสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://sites.google.com/psru.ac.th/reglocal64

Social Share

Leave a Reply