วันที่ 10 สิงหาคม 2564 กองคลังได้ดำเนินการทยอยโอนเงินสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แล้ว

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 กองคลังได้ดำเนินการทยอยโอนเงินสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ดังนี้

1.ธนาคารกสิกรไทย จำนวน 829 ราย เงินทยอยเข้าภายในวันนี้ (ค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัด 35 บาท ในจังหวัดไม่มีค่าธรรมเนียม)
2. ธนาคารกรุงเทพ จำนวน 356 ราย เงินจะทยอยเข้าภายในวันนี้ (ค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัด 30 บาท ในจังหวัดไม่มีค่าธรรมเนียม)
3.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 157 ราย เงินจะทยอยเข้าภายในวันนี้ (ค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัด 30 บาท ในจังหวัดไม่มีค่าธรรมเนียม)
4.ธนาคารทหารไทยธนชาต จำนวน 36 ราย เงินจะเข้าวันที่ 11 ส.ค.64 หลังเวลา 14.00 น.
5.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำนวน 22 ราย เงินจะเข้าวันที่ 11 ส.ค.64 หลังเวลา 15.00 น.
6.ธนาคารออมสิน จำนวน 507 ราย รอธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่เปิดระบบโอนเงินอัตโนมัติ ประมาณ 3-5 วันทำการ (ค่าธรรมเนียม 10 บาท)

Leave a Reply