ประชาสัมพันธ์การรับชุด FRESHMEN’65 สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ

📢📢ประชาสัมพันธ์…..การรับชุด FRESHMEN’65
➡️➡️สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565
👉👉ให้นักศึกษามาติดต่อรับชุด FRESHMEN’65 ในวันและเวลาดังต่อไปนี้
🗓วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 ⏰ตั้งแต่เวลา 16.30 – 19.00 น.
🔵คณะครุศาสตร์
🟢คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
🟣คณะพยาบาลศาสตร์
🗓วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ⏰ตั้งแต่เวลา 16.30 – 19.00 น.
⚪️คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
🟡คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
🗓วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ⏰ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น.
🔴คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
🟠คณะวิทยาการจัดการ
🟤คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
🗓วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ⏰ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.
🔷สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถมาติดต่อรับชุด FRESHMEN’65 เมื่อวันที่ 19 – 24 กันยายน 2565 ได้ (ทุกคณะ)
⭕️โดยให้นักศึกษานำหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อใช้ในการติดต่อรับชุด FRESHMEN’65
▪️ บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับรถ
▪️ ปริ้นแบบฟอร์มหลักฐานการจองชุด FRESHMEN’65
(สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานในการจองชุด FRESHMEN’65 สามารถขอตรวจสอบข้อมูลที่จุดบริการ ในวันที่มารับชุดได้)
❌❌ไม่สามารถรับแทนกันได้ ต้องติดต่อรับด้วยตนเองเท่านั้น
📍📍ติดต่อรับชุด FRESHMEN’65 ได้ที่ โถงชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา (กองพัฒนานักศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว

Social Share

Leave a Reply