มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เชิญชวนนักศึกษาใหม่ รหัส 65 ภาคปกติ ทุกคน ร่วมประเพณีเดิน-วิ่ง ใต้ร่มกาซะลอง ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เชิญชวนนักศึกษาใหม่ รหัส 65 ภาคปกติ ทุกคน ร่วมประเพณีเดิน-วิ่ง ใต้ร่มกาซะลอง ปีการศึกษา 2565
(กิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 26) 🗓 ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ สนามกีฬาพระองค์ดำ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว
การแต่งกาย : ชุด FRESHMEN’65 ของมหาวิทยาลัย https://youtu.be/3UmKasdM6TE

Social Share

Leave a Reply