โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และการทำงาน

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และการทำงาน

วันที่ดำเนินการ 6 – 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที https://www.psru.ac.th/GCE1/

Social Share

Leave a Reply