มรพส. เปิดการใช้งาน Google Workspace for education สำหรับปีการศึกษาใหม่นี้นักศึกษาจะได้รับสิทธิ์ในการใช้งาน 50GB/บัญชี

เพื่อให้การใช้งาน Google Workspace for education ของมหาวิทยาลัยเกิดประสิทธิภาพและไม่กระทบต่อการใช้งานในภาพรวม ปีการศึกษาใหม่นี้นักศึกษาจะได้รับสิทธิ์ในการใช้งาน 50GB/บัญชี

Social Share

Leave a Reply