ข่าวดี..!! สำหรับผู้ใช้งาน Google Workspace for Education มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ข่าวดี..!! สำหรับผู้ใช้งาน Google Workspace for Education มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
🔵 Google เลื่อนกำหนดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้บริการพื้นที่การใช้งาน Google Workspace for Education Fundamentals
สำหรับนักศึกษา ภายใต้โดเมน @psru.ac.th สามารถใช้งานถึงสิ้นปี 2565
🟢 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ได้เตรียมการใช้งานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2566
นักศึกษาปัจจุบันปรับขนาดข้อมูลการใช้งานรวมพื้นที่ไม่เกิน 50 GB/ผู้ใช้งาน
ศิษย์เก่าที่จบการศึกษาข้อมูลการใช้งานรวมพื้นที่ไม่เกิน 15 GB/ผู้ใช้งาน
🟡 กลุ่มอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งาน Google Workspace for Education: Teaching and Learning Upgrade License ปี 2565 จำนวน 300 Licenses  ต่อปี
🟡 ขอให้ผู้ใช้งานดำเนินการโอนย้ายข้อมูลบน Google Workspace ตามที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดไว้ สำหรับนักศึกษา จำนวน 50 GB และศิษย์เก่า จำนวน 15 GB ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2566
✉️ ☎️ ติดต่อสอบถาม สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
e-Mail: idt@psru.ac.th
โทรศัพท์: 0-5526-7200

Social Share

Leave a Reply