#บัณฑิตพิบูลสงครามงามสง่าทุกมุมมอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ชื่นชมยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตใหม่ มรพส. ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

#บัณฑิตพิบูลสงครามงามสง่าทุกมุมมอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ชื่นชมยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตใหม่ มรพส. ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

▪️ ซ้อมย่อย 20 -21 ธ.ค. 65 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

▪️ ซ้อมใหญ่ 22 ธ.ค. 65 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

#รับจริง 24 ธ.ค. 65 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก ◽️

#พิธีพระราชทานปริญญาบัตร #มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ #วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

Social Share

Leave a Reply