#เปิดระบบชำระเงินพร้อมแนบSlip #บัดนี้ ถึง – 6 พ.ย. 65 บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีจะเข้าพิธีรับฯ ปริญญาบัตร ชำระเงิน-แนบ Slip

#เปิดระบบชำระเงินพร้อมแนบSlip #บัดนี้ ถึง – 6 พ.ย. 65 ✅บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีจะเข้าพิธีรับฯ ปริญญาบัตร ชำระเงิน-แนบ Slip
คลิกที่นี่ https://apps.psru.ac.th/graduation65/index.php

✅วิธีการชำระเงิน
1. ตรวจสอบยอดชำระเงินได้ที่ “ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน”
2. ชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 6603000321 ชื่อบัญชี งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 (บัญชีประเภทกระแสรายวัน)
3. ส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ “ส่งหลักฐานการชำระเงิน”
4. รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน
5. ติดตามสถานะการตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินได้ที่ “ตรวจสอบหลักฐานการชำระ”
☑️พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตมรพส. ในวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
▪️ ซ้อมย่อย 20 -21 ธ.ค. 65 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
▪️ ซ้อมใหญ่ 22 ธ.ค. 65 หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
#พิธีพระราชทานปริญญาบัตร #มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ #วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

Social Share

Leave a Reply