ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอ โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประกวดนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation University) ประจำปี 2022

ลิงค์ดาวน์โหลดเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันประกวดออกแบบโลโก้ “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสีเขียว PSRU”
https://datastudio.google.com/reporting/090b297e-ada8-4101-b2b2-78dd0b4453f4/page/QOIbC

ลิงค์ดาวน์โหลดเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมประกวดนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation University) ประจำปี 2022
https://datastudio.google.com/reporting/03a78a07-fa05-462a-b181-300388171139/page/QOIbC

ขั้นตอนการดาว์นโหลดเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการประกวด

     

 ดาวน์โหลดไฟล์ผลการประกวด

Social Share

Leave a Reply