มรพส. โดย รศ.ดร.โชติ บดีรัฐ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมคณะ เป็นตัวแทนมหาวิททยาลัยมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

รศ.ดร.โชติ บดีรัฐ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมคณะ เป็นตัวแทนมหาวิททยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ให้กับประชาชน ที่ได้รับความเดือนร้อน กลุ่มบ้านหนองกาว หมู่ที่ 1 บ้านบางบ้า ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
29 ตุลาคม 2564

Social Share

Leave a Reply