นโยบายช่วยเหลือนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

มรพส. มีนโยบายช่วยเหลือผู้กู้ยืม กยศ. ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าเล่าเรียน ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2551 จนถึงปัจจุบัน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://sas.psru.ac.th/index.php/2021/12/27/psruloanpolicy/

Social Share

Leave a Reply