มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำรวจความต้องการรับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์จะรายได้ระหว่างเรียน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวและบรรเทาความเดือนร้อนจาก กยศ. ได้อีกทางหนึ่ง

#สำรวจความต้องการทำงานของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำรวจความต้องการรับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์จะรายได้ระหว่างเรียน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวและบรรเทาความเดือนร้อนจาก กยศ. ได้อีกทางหนึ่ง
▪️ ลงทะเบียน คลิกที่นี่ https://shorturl.asia/uA9Nr
▪️ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 ก.ค. 65
▪️ รายละเอียดเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/7w8cQ
👉ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ ขอให้แจ้งความประสงค์ในแบบฟอร์มการสมัคร เพื่อสำรวจความต้องการเบื้องต้น ซึ่งหากมีการจ้างงาน จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
#เอกสารประกอบการสมัครส่งในวันทำสัญญา

Social Share

Leave a Reply