ประกาศมหาวิทยาลัย ขยายระยะเวลาเชิญชวนเอกชนลงทุนโครงการสวัสดิการบ้านที่อยู่อาศัย / ที่ดินเปล่าสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เชิญชวนภาคเอกชนร่วมลงทุนโครงการสวัสดิการ บ้านที่อยู่อาศัย / ที่ดินเปล่า สำหรับบุคลากร มรพส.
โดยเปิดโอกาสให้เอกชนยื่นเอกสารเสนอได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว
ระหว่างวันที่ 20-27 มีนาคม 2566 ✅สอบถามโทร. 087-3137256
▪️ เอกสารประกาศ https://shorturl.asia/xosg2

ดาวน์โหลดไฟล์

ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่ web counter

Social Share

Leave a Reply