ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัคร/รับเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2565

ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัคร/รับเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้
จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 📢รายละเอียด bit.ly/3OUIkns

Social Share

Leave a Reply