“มอบทุนการศึกษาให้ 5 ท่านแรก” หลักสูตรสาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบทุนการศึกษา

“มอบทุนการศึกษาให้ 5 ท่านแรก”
หลักสูตรสาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทุนละ 4,000 บาท จำนวน 5 ทุน
คุณสมบัติ
1.เป็นนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และลงทะเบียนเรียน อันดับที่ 1-5
2.เป็นนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความตั้งใจที่จะศึกษาจนสำเร็จ
ตามหลักสูตร
3.เป็นผู้มีความประพฤติดี บำเพ็ญประโยชน์ให้กับส่วนรวมและหลักสูตร
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
4.คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่สาขากำหนด
วิธีการคัดเลือก
1.ผู้ขอรับทุนจะต้องเข้าศึกษาในสาขาวิชาสารสนเทศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
2.ผู้ขอรับทุนต้องกรอกข้อมูลในใบสมัคร และจะมีพิธีมอบทุนการศึกษา
ช่วงเปิดภาคเรียน ที่ 1/2565
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565
รอบแรก แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) วันที่ 1 พ.ย. 64 – 24 ธ.ค. 64
สอบถาม โทร 055-267050 ,055-267000 ต่อ 8785-8787 กองบริการการศึกษา มรพส.
หรือ ติดต่อ 061-7968425 พี่บอมบ์ งานรับเข้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ
#เด็กสารสนเทศปี65 #มอพิบูล​ #คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์​ #มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม​ #TCAS​ #TCAS65​ #มะนุดพิบูลติดเทรนด์

Social Share

Leave a Reply