เชิญชวนบุคลากรภายใน มรพส.(อาจารย์และเจ้าหน้าที่) เข้าร่วมอบรมและทดสอบ (IC3 GS6 Level 1)

 

เชิญชวนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (อาจารย์และเจ้าหน้าที่) เข้าร่วมอบรมและทดสอบ (IC3 GS6 Level 1)
ณ ห้อง COMPUTER LAB 106 ชั้น 1 เวลา 08.30-16.30 น. อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรพส.

👉รุ่นที่ 1 วันที่ 10 – 11 ม.ค. 65 จํานวน 25 ท่าน
👉รุ่นที่ 2 วันที่ 12 – 13 ม.ค. 65 จํานวน 25 ท่าน
👉รุ่นที่ 3 วันที่ 18 – 19 ม.ค. 65 จํานวน 25 ท่าน
👉รุ่นที่ 4 วันที่ 20 – 21 ม.ค. 65 จํานวน 25 ท่าน
ลงทะเบียนได้ที่ https://digital.psru.ac.th/ic3-gs6-level-1/ ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 7 มกราคม 2565
😍เมื่ออบรมและทดสอบผ่านจะได้ IC3 Digital Literacy Certification

Social Share

Leave a Reply