สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มรพส. ยกระดับทักษะทางด้านดิจิทัลให้กับบุคลากร

❤สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มรพส. ยกระดับทักษะทางด้านดิจิทัลให้กับบุคลากร ❤ โดยการเข้าร่วมอบรมและผ่านการทดสอบ ได้การรับรองเป็น Google educator level 1 ว่ามีความเข้าใจและสามารถใช้ Digital tools เพื่อเอามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และเตรียมพร้อมก้าวสู่การเป็น Digital University & Smart University

Social Share

Leave a Reply