สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กระบวนการและแนวปฏิบัติ (PDPA)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กระบวนการและแนวปฏิบัติ (PDPA)

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 17.00 น. สามารถลงทะเบียนได้
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ลงทะเบียนได้ที่ https://digital.psru.ac.th/pdpa/

 

Leave a Reply