มหกรรมเกษตรแฟร์ “ศึกชนช้าง” 13-19 กุมภาพันธ์ 2566 #มหกรรมประกวดกล้วยไม้ช้างที่ใหญ่ที่สุด

เตรียมพบกับมหกรรมเกษตรแฟร์ “ศึกชนช้าง” 13-19 กุมภาพันธ์ 2566 #มหกรรมประกวดกล้วยไม้ช้างที่ใหญ่ที่สุด
▪️ แผนผังการจัดงาน คลิกที่นี่ https://shorturl.asia/vqA8t
▪️ กำหนดการ คลิกที่นี่ https://shorturl.asia/ITkVr
▪️ ดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่ https://shorturl.asia/FqOZ8
#วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

Social Share

Leave a Reply