มรพส. จัดพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564

▪ มรพส. น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม ท.209 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
▪ โอกาสนี้ ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี มรพส. เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมพิธีวางพวงมาลา และกล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที

Leave a Reply