ประกาศผลการประกวดออกแบบโลโก้ “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสีเขียว PSRU” (Green Innovation University PSRU) โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ประกาศผลการประกวดออกแบบโลโก้ “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสีเขียว PSRU” (Green Innovation University PSRU)
โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รางวัลชนะเลิศ
ชื่อผลงาน PSRU GREEN 01
โดยคุณอธิคม ขัติยศ
เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่ห์รางวัลและเกียรติบัตร

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ชื่อผลงาน มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสีเขียว
โดยคุณบำรุง อิศรกุล
เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ชื่อผลงาน QR Cord สีเขียว
โดยคุณธนกฤต เครื่องตรงจิตร
เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย
ผลการประกาศประกวดโลโก้

Social Share

Leave a Reply