การมอบรางวัลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์วิศวกรสังคม ขอแสดงความยินดีกับ นายอภินันท์ อัตชู Apinan Attachoo นักศึกษาชั้นปีที่ 4

การมอบรางวัลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์วิศวกรสังคม
ขอแสดงความยินดีกับ นายอภินันท์ อัตชู Apinan Attachoo
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 #สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 90,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี โดยมี ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี มรพส. เป็นผู้แทนมอบ ผ่านการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศทางไกลด้วยระบบ Zoom Video Conference
▪ 13 กันยายน 64

Leave a Reply