มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สืบสานประเพณีลอยกระทง “พิบูลสงคราม มนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ” ครั้งที่ 14

PSRU Loy Krathong Festival🌼 21.11.2021
▪ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สืบสานประเพณีลอยกระทง “พิบูลสงคราม มนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ” ครั้งที่ 14 ณ สวนรัชมังคลาภิเษก มรพส ส่วนทะเลแก้ว
▶ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.30 – 21.00 น. ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 อย่างเคร่งครัด

Social Share

Leave a Reply