แผนที่นำทางสู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยการพาทุกท่านไปยังอาคารที่ตั้งของหน่วยงานต่างๆ ด้วย PSRUMaps พร้อมนำทางเสมือนจริงด้วยมุมมอง 360 องศา Street View

#แผนที่นำทางสู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลังจากนี้ การประสานงานกับหน่วยงานภายใน มรพส. จะไม่ยุ่งยากอีกต่อไป โดยการพาทุกท่านไปยังอาคารที่ตั้งของหน่วยงานต่างๆ ด้วย PSRUMaps พร้อมนำทางเสมือนจริงด้วยมุมมอง 360 องศา Street View ☑️ คลิกที่นี่ https://maps.psru.ac.th/

▫️ #วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

Social Share

Leave a Reply