ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรประเมินสุขภาพใจออนไลน์ผ่านโปรแกรม Mental Health Check-IN

มรพส. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการดูแลจิตใจ ก้าวสู่คนไทยคุณภาพ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรประเมินสุขภาพใจออนไลน์ผ่านโปรแกรม Mental Health Check-IN ทาง http://checkin.dmh.go.th

หากพบนักศึกษาหรือบุคลากรที่มีความเสี่ยงสามารถติดต่อ ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษาโทรศัพท์ : 9606

Social Share

Leave a Reply