สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มรพส. ขอเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง metaverse โลกมายาเสมือนจริง

สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มรพส. ขอเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง metaverse โลกมายาเสมือนจริง
มา Update Trains กับเรานะคะ โดยวิทยากร คุณสรธร วัฒนามาลาชัย (ที) เจ้าของช่องคุยการเงินกับที (YouTube Channel)
👉วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 ตัั้งแต่เวลา 14.00 เป็นต้นไป
สามารถลงทะเบียนได้ตัั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ลงทะเบียนได้ที่
https://digital.psru.ac.th/metaverse-psru/
รับชมผ่านทางโปรแกรม Zoom

Social Share

Leave a Reply