ขอเชิญเข้าร่วมโครงการถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 (Science Avenue 2022)


คลิกลงทะเบียนรับบัตรเชิญเข้างานโครงการถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565
(Science Avenue 2022)
วันเสาร์ที่ 8 ม.ค. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(เวลา 9.00-15.00 น.)
ฟรี พร้อมลุ้นของขวัญหลายรายการ

อ่านคำแนะนำ : ผู้ปกครอง สามารถลงทะเบียนแทนน้อง ๆ ได้นะครับ โดยกรอกข้อมูลในฟอร์มลงทะเบียน
เพื่อขอรับคำเชิญทางอีเมล์ที่จะส่งให้ภายในวันที่ 7 มกราคม 2565 นี้
ซึ่งกิจกรรมนี้เด็ก ๆ สามารถเข้าร่วมงานได้โดยใช้โทรศัพท์มือถือ , Tablet หรือคอมพิวเตอร์ช่องทางใดช่องทางหนึ่งเพื่อเข้าสู่ Gather Town (ลิงค์จะแจ้งในเมล์นะครับ) เตรียมตัวให้พร้อม ในงานมีรางวัล ตอบคำถามมากมายพร้อมส่งให้ถึงบ้านเลยทีเดียว ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้างานให้กับน้อง ๆ เท่านั้น (ผู้ปกครองสามารถรับชมบรรยากาศของงานได้ผ่านทาง Facebook)
ส่วนใบเกียรติบัตรเข้าร่วมงานสำหรับน้อง ๆ นั้น จะส่ง Link ให้ Download อีกทีนะครับ

ตารางกิจกรรมบนเวทีใหญ่โครงการถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565
(Science Avenue 2022)

ช่วงเวลา กิจกรรม
8.30 -9.00 น. เด็ก ๆ ผู้ร่วมงาน ลงทะเบียนเพื่อรับใบประกาศนียบัตร
9.00 – 9.30 น. อธิการบดีกล่าวเปิดงานในรูปแบบ Metaverse พร้อมผู้บริหาร มรพส.
9.30 – 10.00 น. กิจกรรม Hi-light ของโรงเรียนสาธิต
หัวข้อ : Miracle of Satit PSRU
พร้อมแจกของรางวัล
10.00 – 10.30 น. กิจกรรม Hi-light ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวข้อ : มาเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยกัน
พร้อมแจกของรางวัล
10.30-11.00 น. กิจกรรม Hi-light ของคณะพยาบาลศาสตร์
หัวข้อ : มหัศจรรย์แห่งร่างกายมนุษย์
พร้อมแจกของรางวัล
11.00 – 12.00 น. รับชมดนตรีสดจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หัวข้อ : มนุษยศาสตร์สร้างสุข ปล่อยใจให้สนุกทุกนาทีกับดนตรีเพื่อน้อง
พร้อมแจกของรางวัล
12.00-13.00 น. กิจกรรม Hi-light นันทนาการของคณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
หัวข้อ : โตมาหนูอยากเป็นอะไร
พร้อมแจกของรางวัล
13.00-13.30 น. กิจกรรม Hi-light ของคณะวิทยาการจัดการ
หัวข้อ : กิจกรรมแข่งขัน MS E-Sports
พร้อมแจกของรางวัล
13.30-14.00 น. กิจกรรม Hi-light ของคณะครุศาสตร์
หัวข้อ : ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ
พร้อมแจกของรางวัล
14.00-14.30 น. กิจกรรม Hi-light ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หัวข้อ : เยาวชนไทยหัวใจเกษตร : ผจญภัยในดินแดนเกษตรพิบูล
พร้อมแจกของรางวัล
14.30-15.00 น. กิจกรรม Hi-light ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หัวข้อ : วิศวกรตัวน้อย
พร้อมแจกของรางวัล

**  ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น. เด็ก ๆ สามารถเยี่ยมชมกิจกรรมและความรู้ตามบูทต่างๆ ของทางคณะ
และร่วม
Check-In กิจกรรมเพื่อรับประกาศนียบัตรจากทางมหาวิทยาลัย

Social Share

Leave a Reply