เชิญชวนบุคลากรภายใน มรพส. (อาจารย์และเจ้าหน้าที่) เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสื่อการเรียนยุคใหม่ แบบโลกเสมือนจริง (Metaverse) ภายใต้กิจกรรมการเรียนรู้ Roblox

Roblox PSRU

เชิญชวนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
❗✅ (อาจารย์และเจ้าหน้าที่) เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสื่อการเรียนยุคใหม่ แบบโลกเสมือนจริง (Metaverse) ภายใต้กิจกรรมการเรียนรู้ Roblox
👉รุ่นที่ 1 วันที่ 29 – 30 มกราคม 2565 (ขั้นพื้นฐาน) 👉รุ่นที่ 2 วันที่ 31 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2565 (ขั้นAdvance) “สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานทางด้านการใช้งาน Roblox และทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรม”
ณ ห้อง COMPUTER LAB 106 ชั้น 1 เวลา 08.30-16.30 น. อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรพส.
ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/Robloxidt

Leave a Reply