เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

มรพส. ร่วมกับ สโมสรโรตารีพิษณุโลก เชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กว่า 100,000 ตัว

#ชวนทุกท่านทำความดีในวันแม่แห่งชาติ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
▪มรพส. ร่วมกับ สโมสรโรตารีพิษณุโลก เชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กว่า 100,000 ตัว (ปลาบึก89คู่/ปลาเกล็ด/ปลาขาว/ปลาตะเพียน)
▪วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว

Leave a Reply