มรพส.ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขั้นต้นที่จำเป็นและได้รับประกาศนียบัตรสำหรับหน่วยงานภาคการศึกษา

มรพส.ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขั้นต้นที่จำเป็นและได้รับประกาศนียบัตรสำหรับหน่วยงานภาคการศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม NCSA Cyber Hygiene Certificates 2022 (Certificate of Participation)

Social Share

Leave a Reply