มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความประสงค์สำรวจข้อมูลเบื้องต้นการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อหาแนวทางการลดค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียน ในรูปแบบออนไลน์

การสำรวจความต้องการการใช้งาน sim สำหรับการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา
ได้ที่ https://bit.ly/NetSimPSRU

Social Share

Leave a Reply