นักศึกษาใหม่ (รหัส 64) ผู้กู้รายใหม่ชั้นปี 2-5 ที่ประสงค์กู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2564 ส่งหลักฐานการทำกิจกรรมจิตอาสา ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2564

นักศึกษาใหม่ (รหัส 64) ผู้กู้รายใหม่ชั้นปี 2-5 ที่ประสงค์กู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2564 ส่งหลักฐานการทำกิจกรรมจิตอาสา ภายในวันที่ 10  กรกฎาคม  2564

  1. กรอกข้อมูลคลิก link >>  https://forms.gle/nLBgZLViE6C5Fcdu8
  2. อัพโหลดไฟล์หลักฐานการทำกิจกรรมจิตอาสา  ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2564
  3. นักศึกษาที่ส่งกิจกรรมจิตอาสามาในรอบที่ 1 แต่อัพโหลดข้อมูลจิตอาสาไม่ถูกต้อง สามารถอัพโหลดข้อมูลมาใหม่ได้เลย
  4. กรณีมีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมหลายแผ่นให้สแกนรวมกันเป็นไฟล์เดียวกันก่อนทำการอัพโหลดไฟล์นามสกุล .pdf
  5. ขนาดไฟล์ที่อัพโหลดไม่เกิน 10 MB เท่านั้น!

หมายเหตุ

1.นักศึกษาที่ยังทำกิจกรรมจิตอาสาไม่ครบสามารถอบรมออนไลน์ของกองทุนฯ ได้ที่ >> https://www.studentloan.or.th/th/news/1559111903

Leave a Reply