มรพส. จะเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 18 กรกฎาคม นี้ เปิดเทอมใหม่แบบ Onsite

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จะเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 18 กรกฎาคม นี้
▪️ เน้นเรียน ” On-Site ” ภายใต้มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด Covid-19
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามแผนที่กระทรวงสาธารณสุขได้วางไว้ ให้ปรับโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 65 เป็นต้นไป

Social Share

Leave a Reply