วันแห่งความสำเร็จพยาบาลศาสตร์รุ่นแรกของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม “เทียนจากตะเกียงไนติงเกล…ส่องประกายแสงในวันสำเร็จการศึกษาแก่บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 1

#วันแห่งความสำเร็จพยาบาลศาสตร์รุ่นแรกของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“เทียนจากตะเกียงไนติงเกล…ส่องประกายแสงในวันสำเร็จการศึกษาแก่บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 1 พร้อมพิธีประดับเข็มตรามหาวิทยาลัย… ประดับความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล
18 มีนาคม 2566 อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
📸ชมภาพเต็มอิ่ม คลิกที่นี่ https://shorturl.asia/c5mSl
#ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

Social Share

Leave a Reply