ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ชี้แจงกรณีการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

▪️ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
▪️เรื่อง ชี้แจงกรณีการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Social Share

Leave a Reply