ขอเชิญบัณฑิตที่มีรายชื่อได้รับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร และยืนยันเข้าร่วมฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565

ขอเชิญบัณฑิตที่มีรายชื่อได้รับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร และยืนยันเข้าร่วมฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 ☀️
🤝เข้าร่วมพิธีมอบเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร รางวัลเหรียญทอง และรางวัลเหรียญเงิน
👉 ในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 (วันแรกของการฝึกซ้อม) ณ ห้องประชุม PIBUL 216 (ห้องสโลป 800 ที่นั่ง) ชั้น 2อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว
👉 ลงทะเบียน เวลา 16.45 – 17.15 น.
** CLICK เพื่อตรวจสอบรายชื่อ **
☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา
โทร. 055-267098-99, 055-267100

Social Share

Leave a Reply