เชิญทุกท่านร่วมปลูก ต้น มะพร้าว ไผ่ซางหม่น ณ บริเวณศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ด้านหลัง หอประชุมศรีวชิโชติ @PSRU

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจที่ได้พัฒนาภูมิทัศน์ภายใน มรพส. ให้อุดมสมบูรณ์ นัดพบ 17 ก.ค. 64 เวลา 08.30 น. เชิญทุกท่านร่วมปลูก ต้น มะพร้าว ไผ่ซางหม่น ณ บริเวณศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ด้านหลัง หอประชุมศรีวชิโชติ @PSRU

Leave a Reply