ผู้บริหาร มรพส. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก FM 94.25 Mhz. สวท.พิษณุโลก เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมครบรอบ 100 ปี พิบูลสงคราม

▪ ผู้บริหาร มรพส. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
14 ต.ค. 64 รศ.ดร.โชติ บดีรัฐ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มรพส. และ ผศ.ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการบอกเล่าเก้าสิบ FM 94.25 Mhz. สวท.พิษณุโลก เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมครบรอบ 100 ปี พิบูลสงคราม

Social Share

Leave a Reply