สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดเตรียมกิจกรรมหล่อเทียน-ถวายเทียนพรรษา ปี 2564 โดยจัดโต๊ะร่วมทำบุญด้วยการเขียนชื่อลงบนพิมพ์เทียนและร่วมทำบุญกับต้นผ้าป่า

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 สศว.จัดเตรียมกิจกรรมหล่อเทียน-ถวายเทียนพรรษา ปี 2564 โดยจัดโต๊ะร่วมทำบุญด้วยการเขียนชื่อลงบนพิมพ์เทียนและร่วมทำบุญกับต้นผ้าป่า ณ บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์ อาคารทีปวิชญ์ มรพส.ส่วนทะเลแก้ว ตั้งแต่บัดนี้ – 18 ก.ค.64 โดยจะนำพิมพ์เทียนมาหลอมและหล่อเป็นเทียนพรรษาในวันจันทร์ 19 ก.ค. ต่อไป….ขออนุโมทนาสาธุ

Leave a Reply