ประชาสัมพันธ์การใช้งานอีเมล สำหรับนักศึกษารหัส 64

❗👉✅ประชาสัมพันธ์การใช้งานอีเมล สำหรับนักศึกษารหัส 64✅👉❗
สามารถใช้งานอีเมล ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 0-5526-7000 ต่อ 9415 เวลา 08.30-16.30 น. โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Leave a Reply